אודות

תכנית הפיילוט לשם שינוי פעלה בין השנים 2015-2019 ותוצרי הידע שלה מוצגים לשימושכם באתר זה.
משרדי הממשלה המקדמים את הנושא (משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים) בשיתוף עם ג'וינט אשלים, אלווין ישראל, הרשת להתנדבות ישראלית והמרכז לשלטון מקומי חברו יחדיו וייסדו את תכנית לשם שינוי במטרה להבנות תשתיות, לפתח ידע וכלים יישומיים ולמסד יוזמות הפועלות בשטח על מנת להפיץ ולהרחיב את מעגלי הפעולה וההשפעה.
גם לאחר סיום תקופת הפיילוט ממשיכים הגורמים השונים לקדם את הנושא ביחד ולחוד, ובעיקר-
משרד החינוך ממשיך להפעיל את התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית בקרב תלמידים עם מוגבלות על פי מסמך ההתאמות שנכתב בשותפות של מנהל חברה ונוער והאגף לחינוך מיוחד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממשיך לקדם התנדבות של אוכלוסיות רווחה מגוונות ובהן אוכלוסיות עם מוגבלות באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים
הרשת להתנדבות ישראלית הוקמה לאחרונה והיא שמה לה למטרה לקדם התנדבות של אוכלוסיות מודרות
גופים אלה ממשיכים לעשות שימוש בחומרים שפותחו במסגרת תכנית לשם שינוי ולהוות כתובת עבור בעלי העניין.

כל החומרים נבנו בשטח ונועדו לשימוש חופשי של הצוותים, אנו מזמינים אתכם להמשיך ולהעשיר את המאגר ואת הכלים.

פרוייקט זירו של קרן אסל מאתר מידי שנה את הפרקטיקות המיטביות בתחום של אנשים עם מוגבלות בכל העולם.

בשותפות

כתבו עלינו

דילוג לתוכן